Skip to main content
Ämne: Naturen Och hälsan (Read 17 times) previous topic - next topic

Naturen Och hälsan

Har läst en artikel om naturen som en läkande kraft och att vi har fjärmat/isolerat oss från naturen genom att bosätta oss i städer. Eftersom vi har isolerat oss från naturen blir vår hälsa sämre eftersom kroppen och själen inte kan ta del av den läkande kraften som naturen kan ge.